Descrición da oferta de traballo

Precísase project manager para a xestión dunha obra no mercado francófono. Requírese formación en Arquitectura, Arquitectura Técnica ou Enxeñería e dominio do francés. Valorarase o dominio de ofimática, a xestión de equipos ou proxectos, coñecementos de MSProject e dispoñibilidade para viaxar.