Descrición da oferta de traballo

Empresa emprazada na Comarca de Deza precisa Controller. Requírese formación en Administración e direción de empresas, experiencia mínima de catro anos no posto de controller / responsable contable / auditor(a), dominio de follas de cálculo e nivel B2 de inglés.

Funcións do posto:

 • Definición e seguimento do plan de negocio
 • Analizar a información financeira, non financeira e de xestión da empresa, asegurando o cumplimento dos prazos e a fiabilidade dos datos
 • Preparar / realizar o reporting dos resultados a xerencia
 • Elaborar informes sobre cuestións específicas solicitadas por xerencia
 • Propoñer melloras de procesos internos
 • Controlar e realizar o seguimento do presuposto xeral da empresa coas súas desviacións
 • Controlar e realizar o seguimento da evolución mensual das partidas de perdas e ganancias (contabilidade analítica)
 • Preparación do cashflow
 • Revisión do reporting de carteira e facturación
 • Definición, implantación e operativa dos sistemas de xestión
 • Supervisión da contabilidade
 • Preparación e análise de estados financeiros
 • Análise de desviacións, forecast, presuposto
 • Previsón financeira
 • Análise de viabilidade de novos proxectos
 • Seguimento de KPIS

Se estás interesado/a na oferta podes chamar ao 986 787 091 (en horario de 09 a 14 e de 16 a 19 de luns a venres) ou escríbenos a bolsaemprego@aedeza.com