Descrición da oferta de traballo

Psicotécnico da Comarca de Deza precisa incorporar un/ha psicólogo/a. Requírese a disposición dun Máster en Psicoloxía Xeral Sanitaria.