Descrición da oferta de traballo

Empresa ubicada na Comarca de Deza precisa técnico/a informático/a para realizar tarefas de mantemento de ERP en comunicación coa empresa desenvolvedora, mantemento de equipos e sistemas, instalación e posta en marcha de novos programas e apoio na xestión doutros departamentos.