Descrición da oferta de traballo

Taller mecánico da rama agrícola e forestal precisa mecánico con experiencia. Valorarase experiencia na reparación de maquinaria agrícola e forestal. Ofrécese incorporación inmediata.