Descrición da oferta de traballo

Empresa situada na Comarca de Deza precisa técnico de estudos. Requírese formación en Enxeñería de Camiños, Canles e Portos e experiencia mínima como técnico de estudos.