Descrición da oferta de traballo

Empresa pertencente ao sector da xestión de residuos precisa incorporar técnicos administrativos. Valoraranse os coñecementos en lexislación ambiental e en documentación asociada á recollida de residuos, así como a experiencia neste sector.